Doorstarten of stoppen?

Doorstarten of (waar mogelijk) schuldenvrij beëindigen? Wij bekijken samen met u de mogelijkheden.

Doorstarten of stoppen en schuldenvrij beëindigen?

Sommige ondernemingen hebben een tijdelijk financieel probleem. In feite komt het er op neer dat er wel meer schulden dan bezittingen zijn, maar dat er op kortere of misschien iets langere termijn, voldoende toekomst mogelijkheden zijn om deze schuld, geheel danwel voor een deel tegen finale kwijting, in te lossen.

Meestal gaat het hierbij om een onderneming die door externe factoren in de problemen is geraakt, en in feite, al dan niet in afgeslankte vorm wel degelijk levensvatbaar is. Het is zonde om deze onderneming te moeten staken. Reorganiseren en doorstarten is vaak een betere optie.

Wij kunnen u helpen om de zaak weer op de rit te krijgen en ook uw schulden te saneren. Het eerste telefoontje, met daarin een eerste inventarisatie en een eerste advies kost u niets!

Naast het saneren of regelen van de openstaande schulden, zal uw onderneming eerst weer winstgevend gemaakt moeten worden. Er zal meestal ook flink in de kosten gesneden moeten worden. Soms zal de onderneming alleen in afgeslankte vorm verder kunnen. Om uw bedrijf door te kunnen laten starten, zal er in veel gevallen dus een grondige reorganisatie plaats moeten vinden.

Er zullen wellicht medewerkers uit moeten. Er zullen misschien contracten afgekocht moeten worden. Overtollige voorraden versneld verkocht moeten worden. Onrendabele machines of andere zaken moeten de deur uit, en waar mogelijk in geld worden omgezet. Bepaalde producten of diensten waarvoor de winstmarge te laag is, moeten worden afgestoten of er zal een hogere marge uit gehaald moeten worden.

Om te kunnen doorstarten, zal er vaak een (grondige) reorganisatie doorgevoerd moeten worden. Er zal dan ook een goed doordacht plan bij uw schuldeisers op tafel moeten komen, zodat ze in kunnen zien dat een doorstart van uw bedrijf realistisch is. Ze moeten er vertrouwen in krijgen.

Ook al krijgen uw schuldeisers geen 100% betaling, ze krijgen in ieder geval meer aangeboden dan bij een bedrijfsbeëindiging, of een faillissement. Ze zullen er echter wel wat langer op moeten wachten. Ze moeten er ook van overtuigd raken dat het de moeite waard is om akkoord te gaan met een dergelijke regeling. Er moet vertrouwen zijn.

Ook hierbij geldt weer dat het hele traject maatwerk is, en alles valt of staat met uw eigen inzet, en de bereidwilligheid van uw schuldeisers.

Is een doorstart niet mogelijk, dan zullen we naar een schuldenvrije beëindiging toe moeten gaan werken. Zowel bij een doorstart als bij een schuldenvrije beëindiging zal er hoe dan ook gesaneerd moeten worden. Wij helpen u in beide gevallen om naar een verantwoorde keuze toe te kunnen werken.