Budget coaching voor ondernemers

Budget coaching soms noodzakelijk

Is het duidelijk waardoor het schuldprobleem is ontstaan en is de feitelijke oorzaak niet meer aanwezig? Soms zijn er meerdere factoren waar door het fout is gegaan. Daarbij moet je denken aan het niet op orde hebben van zowel het zakelijke als het privé uitgaven patroon.

Gaat het goed en komt er voldoende geld binnen en je bent het financiële overzicht deel kwijt, dan is dat vervelend, maar niet onoverkomelijk. Heb je een financieel probleem, dan is het belangrijk om je financiële situatie inzichtelijk te krijgen en ook inzichtelijk te houden.

Als de basis niet goed is, mis je het inzicht in de balans van inkomsten en uitgaven. Je weet dan niet wat je onder aan de streep over kunt houden. Ook weet je niet wat je moet reserveren voor toekomstige verplichtingen zoals de te betalen belastingen.

Het is dan zaak om niet alleen de dagelijkse administratie te ordenen en inzichtelijk te houden, maar ook bewust te kijken naar de uitgaven. Je moet dan een uitgebreide berekening te maken van alle huidige en toekomstige plussen en minnen. Je moet weten wat je onder aan de streep overhoudt en wat je wel en verantwoord kunt uitgeven of wat je beslist moet reserveren.

Financiële gezondheid check en coaching

Binnen een schuldhulptraject doen we altijd een uitgebreide gezondheid check van ontvangsten en uitgaven. We maken een uitgebreide begroting waarin zowel alle zakelijke als ook alle privé inkomsten en uitgaven worden geanalyseerd en doorgerekend. Op het resultatenblad zien we als uitkomst wat er maandelijks voor privé opgenomen kan worden. We zien wat er voor zakelijke uitgaven gereserveerd moet worden, wat er aan belastingen afgedragen moet worden en wat er onder aan de streep overblijft. Wat er over blijft kunnen we dan gebruiken als afloscapaciteit voor een saneringskrediet waarmee we de schulden kunnen saneren.

Hebben we alles inzichtelijk en hebben we op basis van de afloscapaciteit een saneringskrediet kunnen regelen, dan kan er gesaneerd worden. Als de sanering geslaagd is moeten we natuurlijk weer verder met ondernemen. We moeten er voor zorgen dat we het overzicht niet opnieuw kwijt raken. Daarom is het handig als er de eerste maanden iemand over je schouder blijft meekijken. Je waar nodig zowel zakelijk als privé coacht en alle inkomsten en uitgaven samen met je naloopt en waar nodig alles bijstuurt. Budget coaching voor een periode van maximaal zes maanden zou dan een goede optie kunnen zijn.

Budget coaching is geen Budget beheer

Wij adviseren en begeleiden, maar beheren géén geld; niet van u en niet van uw onderneming.    U beheert uw eigen geld en wij coachen u daarbij, met het uiteindelijke doel dat u zelf het inzicht krijgt en behoudt. In de regel kiezen we voor een maximale periode van zes maanden, omdat het belangrijk is dat u zelf zo vlug mogelijk weer inzicht op uw geldstroom van inkomsten en uitgaven krijgt. Het doel is om dit zelf samen met uw gezin zonder verdere hulp op de rit kunt houden.

Uw budgetcoach helpt om u goed met de financiële zaken om te gaan, niet alleen zakelijk maar ook privé, maar beheert absoluut geen geld. De budget coach komt afhankelijk van uw wensen, één of meerdere malen per maand bij u langs. Hij analyseert de actuele situatie, adviseert en begeleidt u en uw gezin waar nodig.

Wilt u meer weten over wat Intova voor u zou kunnen betekenen op dit gebied? 

Neem gerust contact met ons op.

Ons motto: Iedere ondernemer verdient een tweede kans!

Ik wil van mijn schulden af!

Maak gebruik van ons gratis adviesgesprek.

Bel nu: 088-7088888

Of Klik hier voor een: Gratis adviesgesprek

Call Now ButtonBel ons nu!