Rust en ruimte!

Rust en ruimte creëren hoe doen we dat?

Bij de gemiddelde ondernemer met schulden, stapelen de problemen zich steeds verder op zonder dat er zicht is op een oplossing voor het schuldprobleem. Je wilt een oplossing, maar vooral ook rust en ruimte en geen vervelende post en ook niemand aan de deur.

De kans dat er een deurwaarder langs komt die beslag wil leggen, wordt steeds groter. Helemaal vervelend wordt het als ook de belastingdienst beslag komt leggen. Is er eenmaal beslag gelegd, dan is het nog niet te laat. In de meeste gevallen is een openbare of executieverkoop nog door ons tegen te houden.

Intova heeft dagelijks met dergelijke partijen te maken en heeft een belangrijke vertrouwenspositie bij de meeste grotere schuldeisende organisaties, waaronder ook de belastingdienst opgebouwd. Er zijn directe lijnen bij veel verschillende organisaties, waaronder incassobureaus, deurwaarderskantoren en de belastingdienst.

Wij zorgen voor rust en ruimte. We brengen alle schuldeisers er van op de hoogte dat u bij ons een traject bent gestart. Wij worden van af het moment dat we samen starten het aanspreekpunt voor alle schuldeisers. Alle vervelende telefoontjes kunt u naar ons doorverwijzen. Kort na de start van een schuldhulptraject, komt vrijwel alle vervelende post alleen nog bij ons binnen en krijgt u de rust en de ruimte om samen met ons naar een oplossing voor het schuldprobleem te werken.

Zodra u met ons in zee gaat, starten we direct een stabilisatieperiode, waar in we aan alle partijen vragen om ons ten minste enkele maanden de tijd te geven om alles op de rit te krijgen en toe te werken naar een voor alle partijen aanvaardbare oplossing.

Wij kunnen snel schakelen en zorgen op zeer korte termijn voor rust en ruimte.

Bel voor een eerste (gratis) telefonisch advies: 088-7088888