Stabiliseren en saneren

Stabiliseren voordat we kunnen saneren

Het wettelijk uitgangspunt is, dat iedere schuldeiser recht heeft op 100% van zijn vordering in geld. Als alle schuldeisers vandaag de gehele schuld bij u op zouden eisen en u kunt ze niet betalen, dan bent u als ondernemer feitelijk technisch gezien failliet. Maar dat willen we natuurlijk niet. Daarom zal er een sanering van de schuldenlast moeten plaatsvinden.

Natuurlijk weten de meeste schuldeisers dat ze niet de enige zijn. Zolang er niemand is die alles regelt, zal iedere schuldeiser voor zich, proberen om zijn vordering als eerste betaald te krijgen. Soms zijn er tientallen schuldeisers en wil ook de belastingdienst direct geld zien.

Rust en ruimte creëren!

We zullen nu eerst moeten stabiliseren en de rust en de ruimte moeten zien te krijgen. We moeten iedereen laten weten dat er nu iemand is die naar een oplossing toe probeert te werken. Daar is tijd en ook de medewerking van alle schuldeisers voor nodig. We moeten dan ook een “stabilisatieperiode” inlassen, waarbij we alles weer op de rit moeten krijgen. Ook zal er een saneringskrediet geregeld moeten worden.

Allereerst moet u als ondernemer de rust en ruimte krijgen. Samen moeten we alles weer op de rit zien te krijgen. Daarmee gaan we eerst aan de slag.

Geen deurwaarders meer?

Tijdens de aankomende periode zijn wij het aanspreekpunt voor uw schuldeisers. Wij nemen u alle correspondentie met incassobureau’s en deurwaarders uit handen. We zorgen er voor dat u geen vervelende brieven en aanmaningen meer krijgt. Dwangbevelen, dreigingen van beslag en andere vervelende zaken stuurt u door naar ons. Het lukt ons meestal om een openbare verkoop uitgesteld te krijgen of van tafel te krijgen. Met de belastingdienst nemen we bij een dreiging van beslag ook direct contact op, zodat u daar (voorlopig) ook geen onverwachte acties meer van hoeft te verwachten.

Wanneer nodig, helpen we tijdens de stabilisatieperiode ook me het afwikkelen van langlopende contracten  en overeenkomsten. Met het eventueel laten afvloeien van boventallige medewerkers, het (laten) bijwerken van de achterstallige administratie en zo voort.

Stabilseren kost tijd

Een periode van stabiliseren duurt inclusief de tijd die nodig is voor een kredietaanvraag gemiddeld vier maanden. Is uw onderneming voldoende levensvatbaar of kunnen we deze met wat goede wil weer levensvatbaar krijgen, dan is het aanvragen van een saneringskrediet bij de Gemeente een optie. Wij helpen u dan ook bij deze aanvraag en alle voorbereidingen daartoe.

Met onze uitgebreide Gezondheidscheck kunnen we vooraf bepalen of uw onderneming inderdaad voldoende levensvatbaar. We zien dan ook hoe groot de kans van slagen is voor toekenning van een saneringskrediet.

Is uw onderneming niet voldoende levensvatbaar en kan deze ook niet meer levensvatbaar gemaakt worden? Dan zal deze moeten worden beëindigd en is een saneringskrediet meestal niet mogelijk. Ook bij een bedrijfsbeëindiging biedt een stabilisatie periode de nodige rust en de ruimte om naar een oplossing toe te kunnen werken.

Saneren van schulden

Voor het saneren van de schulden is geld nodig. We zullen de schuldeisers in ieder geval een deel van de vordering als afkoopsom aan moeten bieden. Hoeveel geld er nodig is, is per situatie en per onderneming verschillend. Wij berekenen samen met u, welk bedrag er in uw geval exact nodig is. Is dit geld niet direct binnen uw onderneming aanwezig? Samen met u bekijken we welke mogelijkheden er zijn om geld voor de sanering te vinden.

Als uw onderneming voldoende levensvatbaar blijkt, dan kunnen wij samen met u bij de Gemeente een aanvraag doen voor een saneringskrediet. Het gaat daarbij om een lening die van uit het Besluit Bijstandsverlening Zelfstandigen (BBZ regeling) onder bepaalde voorwaarden beschikbaar gesteld kan worden, om daarmee de schulden te saneren.

Is het geld eenmaal beschikbaar of is er de toezegging dat het er gaat komen dan kunnen we aan de slag met de daadwerkelijke sanering. Afhankelijk van het aantal schuldeisers en de hoogte van de schuld, zal het traject gemiddeld drie tot zes maanden in beslag nemen. Niet iedereen staat te juichen als er een voorstel tot afkoop wordt gedaan. Soms weigeren één of meerdere schuldeisers hun medewerking en kost het de nodige tijd om ze over de streep te krijgen.

Het opzetten van een serieus saneringstraject, voorafgegaan door een stabilisatietraject kost natuurlijk geld. Een ding is echter zeker, voor de kosten hoeft u het niet te laten, want deze vallen in verhouding erg mee. In het beginsel dient u deze kosten wel zelf vooraf te voldoen, maar in de regel worden deze kosten later verwerkt binnen het budget dat er voor de sanering beschikbaar is.

Ons motto is: iedere ondernemer verdient een tweede kans!

Ik wil van mijn schulden af!

Maak gebruik van ons gratis adviesgesprek.

Bel nu: 088-7088888

Of Klik hier voor een: Gratis adviesgesprek

Call Now ButtonBel ons nu!