Krediet en aflosmogelijkheid

Doe de Financiële Check. Lees eerst verder!

Saneringskrediet nodig?

Om de schulden op te kunnen lossen, is geld nodig. Geld dat er nu niet is. De eenvoudigste en ook goedkoopste oplossing is om dit van familie of vrienden te lenen. We kunnen eventueel ook van uit het sociaal vangnet een saneringskrediet bij de overheid aanvragen. Het gaat in beide gevallen om een geldlening die inclusief rente ook weer terugbetaald moet worden.

Met het kredietbedrag doen we een afkoopvoorstel voor de totale schuldenlast. Als dit geaccepteerd wordt, bent u (op het geleende bedrag na) schuldenvrij. Het geld hoeft pas beschikbaar te komen als iedereen akkoord is. Gaat niet iedereen akkoord, dan hoeft het geld ook niet beschikbaar gesteld te worden. 

Het wel of niet krijgen van een saneringskrediet is afhankelijk van de mogelijkheid tot terugbetaling. Er moet afloscapaciteit aanwezig zijn. Als je de schulden even weg denkt, moet je onder aan de streep geld overhouden. Geen afloscapaciteit betekent geen krediet en geen mogelijkheid om het probleem op te lossen. Uw bedrijf moet dus voldoende levensvatbaar zijn, anders is stoppen de beste oplossing.

Saneringskrediet aanvragen? Wij helpen u daarbij. Bedrijf reorganiseren of beëindigen? Ook hierbij kunnen we u helpen. 

Contactformulier klik hier

Bel 088-7088888

Schuldsanering hoe werkt dat? KLIK HIER

Oplossen of dweilen met de kraan open?

Is uw bedrijf voldoende financieel gezond om na het oplossen van het schuldprobleem op een gezonde manier verder te gaan? Als we dit aan kunnen tonen, kan er een saneringskrediet worden aangevraagd. Uiteraard helpen wij u daarmee.

De schulden zijn ergens door ontstaan. Je moet niet dweilen met de kraan open als je het probleem wilt oplossen. Eerst moet eerst de oorzaak bekend zijn en moeten we daar wat aan doen. Schulden kunnen vaak worden opgelost met een saneringskrediet. Maar dit saneringskrediet moet natuurlijk ook weer terugbetaald kunnen worden. Maar hoe weet je of dat ook kan? Met een uitgebreide “Financiële Gezondheid Check” krijg je inzicht!

Klik hier voor de homepage

Contactformulier klik hier

Of lees nu verder!

Financiële Gezondheid Check

De Financiële Gezondheid Check geeft inzicht en is van groot belang als er een saneringskrediet aangevraagd moet worden, of als er geld van familie is. De “Check” bestaat uit verschillende onderdelen. We maken een uitgebreide begroting voor de onderneming, aangevuld met een budgetoverzicht van alle privé inkomsten en uitgaven. We nemen alle belasting technische zaken zoals bijtelling auto, aftrek hypotheekrente, en alle andere zaken die van belang zijn mee. Van uit het eindresultaat kunnen we zien of de onderneming financieel gezond is, of met wat bijsturing zowel zakelijk als privé gezond te maken is. We zien dan of er aan het eind voldoende overblijft voor de terugbetaling van een saneringskrediet of dat we eerst moeten bijsturen.

Direct advies? Klik hier

Gezondheid Check vast onderdeel

De Financiële Gezondheid Check vormt een vast onderdeel van een saneringstraject, maar kan ook als een op zichzelf staande “Gezondheid Check” vooraf worden gedaan. Na het uitvoeren van de check en het berekenen van de afloscapaciteit, helpen wij u met de aanvraag van het saneringskrediet. 

Wilt u meer weten over de Gezondheid Check? KLIK DAN NU HIER

Ons motto: Iedere ondernemer verdient een tweede kans!  

Call Now Button088-7088888