Krediet en aflosmogelijkheid

Doe de Financiële Check. Lees eerst verder!

Financiële Gezondheid Check

Financiële Gezondheid Check: Om de schulden op te kunnen lossen, is geld nodig. Geld dat er nu niet is. De eenvoudigste en ook goedkoopste oplossing is om dit van familie of vrienden te lenen. We kunnen eventueel ook van uit het sociaal vangnet een saneringskrediet bij de overheid aanvragen. Het wel of niet krijgen van een krediet is afhankelijk van de mogelijkheid tot terugbetaling.

Er moet afloscapaciteit aanwezig zijn. Als je de schulden even weg denkt, moet je aan de normale verplichtingen kunnen voldoen. Daarna moet je onder aan de streep geld overhouden om het krediet terug te kunnen betalen. Het bedrijf moet daarom voldoende financieel gezond zijn of dat weer gaan worden.

Saneringskrediet aanvragen?

De Financiële Gezondheid Check geeft u en uw financier inzicht. Dit is van groot belang voor de beoordeling van de kredietaanvraag. We nemen binnen deze check zowel de zakelijke als de privé-inkomsten en uitgaven mee. Daarnaast alle belasting technische zaken zoals bijtelling auto, aftrek hypotheekrente, en alle andere zaken die van belang zijn. Van uit het eindresultaat kunnen we zien of de onderneming financieel gezond is, of met wat bijsturing gezond te maken is. 

Gezondheid Check vast onderdeel

De Financiële Gezondheid Check vormt een vast onderdeel van een saneringstraject, maar kan ook als een op zichzelf staande “Gezondheid Check” vooraf worden gedaan. Na het uitvoeren van de check en het berekenen van de afloscapaciteit, helpen wij u met de aanvraag van het saneringskrediet. 

Terug naar de homepage  

Call Now Button088-7088888