Opheffen persoonlijk of zakelijk faillissement?

Soms is een faillissement tussentijds op te heffen!

Opheffen faillissement?

Ondernemer met een eenmanszaak of bestuurder van een BV? Bent u persoonlijk of zakelijk failliet verklaard? Wat de reden ook is van het ontstaan van het probleem, één ding is zeker, van een faillissement wordt niemand vrolijk, u niet en uw schuldeisers al helemaal niet. U heeft geprobeerd een oplossing te vinden, maar dat is niet gelukt. Is een faillissement dan direct ook het einde, of kan dit ongedaan worden gemaakt? Vaak zijn er oplossingen.

Meer weten? Bel ons tijdens kantooruren

Bel 088-7088888

Gebeld worden door een adviseur? Klik hier

De curator en u!

Een curator handelt nooit in uw belang. Vaak ook niet in het belang van uw schuldeisers. Nadat het salaris van de curator en de boedelkosten betaald zijn en de belastingdienst waar mogelijk 100% heeft gekregen, is er voor de gemiddelde schuldeiser meestal niets meer over. Als er niets meer te halen valt, sluit de curator het faillissement. Het faillissement wordt dan opgeheven en u bent niet meer failliet. MAAR de schulden zijn niet opgelost en de schuldeisers kunnen weer net zo hard achter u aan komen. U kunt dan aan de rechtbank verzoeken om u toe te laten tot de WSNP (Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen). Wordt u tot deze WSNP-regeling toegelaten, dan zit u nog drie jaar in een strak regiem, en moet dan nog steeds op een houtje bijten.

Schulden oplossen 

Zowel tijdens het faillissement als daarna, maar ook binnen de wettelijke schuldsanering, is het mogelijk om uw schuldeisers een aanbod te doen. Dit kan dan alleen met geld van derden, zoals familie of vrienden. Het gaat dan om een aanbod waarbij we op basis van de wettelijke regels aan alle partijen een afkoopvoorstel doen. Gaat iedereen daarmee akkoord dan kan het faillissement of het WSNP traject daarna schuldenvrij door de rechter worden beëindigd.

Werkwijze en resultaat

Het tussentijds opheffen van een faillissement of WSNP-traject kan door middel van een akkoord van de schuldeisers. De juridische spelregels om een akkoord voor elkaar te krijgen zijn wat ingewikkelder dan bij een gewone vrijwillige sanering. Uiteraard doen wij het hele traject van A tot Z voor u, maar we kunnen dit niet zonder de instemming van de rechtbank en medewerking van de Curator of Bewindvoerder. Het geld voor een aanbod kan en mag alleen door een derde partij “om niet” beschikbaar worden gesteld. 

Het geld dat er in de boedel zit, wordt beheerd door de curator of bewindvoerder en kan door ons niet worden gebruikt voor het aanbod. In de regel staan zowel de curator als de WSNP-bewindvoerder er voor open om mee te werken aan een dergelijk traject, maar hij of zij gaat dit niet voor u regelen. Een curator of WSNP-bewindvoerder is er voor de schuldeisers en niet voor u.

Als  we voor u aan de slag gaan, dan werken we voor u en behartigen we uw belangen. Onze dienstverlening kost geld en wordt niet door de rechtbank of door de curator/bewindvoerder vergoed. U mag ons niet zelf betalen. De betaling moet dan ook komen van de gene die ook het geld voor het aanbod aan de schuldeisers beschikbaar stelt.

Wat zijn mijn mogelijkheden

Allereerst moeten we een globale inschatting maken van de mogelijkheden. Dit proberen we in het eerste telefoongesprek. Zien we samen mogelijkheden, dan kunnen we een afspraak inplannen voor een persoonlijk adviesgesprek. We komen daarvoor naar u toe. We nemen ruim de tijd voor dit gesprek; in de regel is dit gemiddeld 2 tot 3 uur. Na afloop van dit uitgebreide gesprek, bent u tot niets verplicht. U bepaalt zelf of u met ons verder wilt of niet. Gaan we verder, dan worden wij het aanspreekpunt en regelen wij alles om het traject af te wikkelen. Voor dit persoonlijk adviesgesprek betaalt u alleen een bijdrage in de kosten van € 157,50 exclusief btw. Eerst een gratis en vrijblijvend telefonisch advies? Bel gerust! 

Call Now Button088-7088888