Zelf geen of te weinig geld?

Schulden zijn te saneren. Lees verder!

Krediet en levensvatbaarheid

Om schulden te kunnen saneren is geld nodig; geld dat u zelf niet, of veel te weinig heeft. De aanvraag voor een saneringskrediet kan een optie zijn. De schulden zijn ergens door ontstaan. Als de oorzaak bekend is en de situatie is onder controle, dan moet u zich afvragen: kan ik zo nog doorgaan? Doorgaan is alleen zinvol als de onderneming na een sanering weer levensvatbaar is. Met onze Financiële Gezondheid Check kunnen we samen de levensvatbaarheid toetsen en bekijken of een aanvraag voor een saneringskrediet een kans van slagen heeft.

Een saneringskrediet?

Als ondernemer met schulden, kun je bij een gewone bank meestal niet meer terecht. Om je problemen op te lossen is geld nodig; geld van uit een externe bron. Vaak is de schuld dermate hoog dat een 100% betaling er niet in zit. Als ondernemer wil niemand je nog geld lenen omdat men bang is om daar niets meer van terug te zien. 

Onder bepaalde omstandigheden, kan een ondernemer van uit het sociale vangnet een saneringskrediet aanvragen waarmee de schulden gesaneerd kunnen worden. De belangrijkste voorwaarde is dat met dit krediet alle schulden in één keer tegen een lager bedrag kunnen worden afgekocht. Stel u heeft bijvoorbeeld een schuld van € 100.000,00 en u kunt van uit dit krediet maximaal € 30.000,00 lenen. U kunt iedereen daarvan dan maximaal 30% betalen. Als iedereen met dit lagere percentage akkoord gaat, bent u daarna schuldenvrij. U heeft dan alleen nog een schuld aan de kredietverstrekker. 

Bemiddeling bij de aanvraag

De aanvraag wordt in de regel gedaan bij de Gemeente in uw eigen woonplaats. Omdat er strikte voorwaarden aan een dergelijke aanvraag verbonden zijn, kost het de nodige voorbereidingen en dient er ook al een plan voor een sanering op tafel te liggen. Als u met ons een schuldsaneringstraject opstart, vormt het doen van een financiële gezondheid check en het begeleiden bij de aanvraag voor een saneringskrediet een standaard onderdeel van het traject. Wij kennen de regels en kunnen vooraf bepalen wat de kans van slagen is.  Bel 088-7088888 voor meer info

Terug naar de Homepage 

088-7088888