BV met schulden opheffen?

Advies of direct hulp nodig? Lees dan nu verder!

Stoppen maar geen faillissement?

Lees dan nu verder

Opheffen onderneming en schulden BV? Stoppen of doorgaan? Wat je in ieder geval niet wil, is zelf (nog verder) in de problemen komen. Op een gezonde manier (schuldenvrij) doorstarten of er gewoon mee stoppen. In beide gevallen helpen wij om alles op de juiste manier aan te pakken.

Wat moet je allemaal doen om de schade voor iedereen (dus niet alleen voor jezelf) te beperken. Hoe zit het in beide gevallen (stoppen of doorgaan) met medewerkers, de lopende verplichtingen, huur en leasecontracten, belastingdienst en alle andere zaken die spelen?

Hoe zit het met mijn eventuele aansprakelijkheid als bestuurder? Hoe pak je alles op de juiste manier aan, zonder zelf of anderen in de problemen te brengen? Zonder hulp gaat dit de meeste ondernemers niet lukken. Een faillissement lijkt de eenvoudigste weg, maar wat komt er dan allemaal op je af? Failliet……….dat wilt u liever niet!

Stoppen met hulp?

U wilt er mee stoppen of doorgaan, maar weet niet hoe? Er zijn schulden, verplichtingen en tal van zaken die afgewikkeld moeten worden. Zelf alles regelen lukt u niet? Dit is ook niet verstandig. Ongemerkt maak je fouten en volg je niet de juiste weg. Achteraf kun je als bestuurder bij een faillissement aansprakelijk worden gesteld. Dit kan veel ongemak opleveren. Daar zit u natuurlijk niet op te wachten. U wilt dus niet failliet!

Wij begeleiden en helpen u bij een juridisch correcte afwikkeling; zowel bij een doorstart of als u er mee wilt stoppen. Het is natuurlijk best wel een hoop werk, maar de BV wordt uiteindelijk op de juiste wijze doorgestart of (inclusief resterende schulden) opgeheven. Bel ons nu en vraag naar één van onze specialisten op dit gebied.

Alles zelf doen

Om het op de juiste manier te regelen, komt er best wel veel bij kijken. Wij hebben als organisatie die zich al 17 jaar lang met dit soort zaken bezig houdt, de juiste ervaring. Zelf alles regelen, dat kan ook, maar alles moet natuurlijk wel op een juridisch correcte manier gebeuren. U wilt als bestuurder achteraf niet in de problemen komen. Doe dit daarom dan ook niet zelf. Wij kunnen u helpen bij de afwikkeling waarbij alle partijen zo min mogelijk schade ondervinden. Als er schulden zijn, dan moet er bekeken worden of er met de beschikbare financiële middelen, of de middelen die er nog uit de restanten van de onderneming komen, een afkoopvoorstel aan de schuldeisers kan worden gedaan.

Eventueel gecontroleerd faillissement?

Lukt het niet om alles af te wikkelen, doordat er bijvoorbeeld nog (zieke) medewerkers zijn, die niet kunnen worden ontslagen, dan is een beëindiging zonder faillissement niet mogelijk. In dat geval moeten we toewerken naar een “gecontroleerd” faillissement. Samen proberen we er voor te zorgen dat u als bestuurder, maar ook alle andere partijen zo min mogelijk schade zullen ondervinden. We kunnen natuurlijk niet “toveren” maar met wat goede wil en de juiste inzet van juridische kennis, komen we een heel eind.

Loopt u risico bij opheffen BV?

Het opheffen van een BV met schulden lijkt eenvoudig. Als je op Internet zoekt vindt je tal van “postorderbedrijfjes” die je tegen betaling een “doe het zelf pakketje” aanbieden waarmee je de BV kunt liquideren. Van enige vorm van onderzoek, advies of risicoanalyse vooraf is daarbij geen sprake. Neem geen onnodig risico! Alles moet goed geregeld zijn om problemen achteraf te voorkomen. Bij ons betaalt u misschien iets meer, maar dan heeft u wel de zekerheid dat het op de juiste manier gebeurt. 

Direct hulp of advies?

Het eerste (telefonische) advies is altijd gratis en verplicht u tot niets! Voor een uitgebreider persoonlijk adviesgesprek komen we naar u toe. Voor dit adviesgesprek, waarin we uw specifieke situatie doornemen, betaalt u alleen een bijdrage in de kosten van € 147,50 ex btw. U beslist daarna zelf of u met ons verder wilt. Bel daarom nu direct.

Als het buiten kantooruren is en u had overdag geen tijd om te bellen, is er geen reden tot paniek. Voor grote of kleine vragen, stuur een e-mail naar info@intova.nl en we nemen zo snel mogelijk telefonisch contact met u op.

 

Call Now ButtonBel ons nu!