Wie is Intova

Intova is een kleine organisatie, die zich sinds 2003 heeft gespecialiseerd in schuldhulp aan ondernemers en ex-ondernemers. Onze doelgroep bestaat zowel uit zelfstandige ondernemers zonder personeel als ook besloten vennootschappen met een holdingstructuur en maximaal 25 medewerkers. Kortom alle ondernemers en ondernemingen die kunnen worden gezien als het Midden en Klein Bedrijf (MKB).

We zijn gevestigd in Almere en werken landelijk. Onze grote kracht is dat we naar de ondernemer toe komen en daar het probleem analyseren en later al dan niet op afstand samen naar de oplossing toe werken. We houden er niet van om te dweilen met de kraan open. Schulden saneren? Dat kunstje proberen velen ons na te doen, maar alleen met saneren kom je er niet. Wij pakken ook alles er om heen aan en zorgen er voor dat er weer een gezonde doorstart mogelijk is.

Kijk ook eens op de pagina “Intova als organisatie”

Welke persoonlijke gegevens we verzamelen en waarom

We verzamelen geen gegevens van bezoekers van onze website. Statistieken van bezoekers van onze website worden alleen geheel anoniem gebruikt door “Google Analytics”

Wat verzamelen we wel? Zodra iemand bij ons een schuldhulpverleningstraject start, worden op dat moment de door deze partij aangeleverde gegevens in een aparte persoonsgebonden/bedrijfsgebonden digitale map bewaard op onze interne server. Deze server wordt alleen intern gebruikt en is niet van buiten af bereikbaar. De informatie wordt uitsluitend en alleen gebruikt voor het doel waarvoor deze aan ons ter beschikking is gesteld, namelijk “schuldhulp en reorganisatie aan de ondernemer en het bedrijf”.

Binnen een schuldhulpverleningstraject gaat het om zowel zakelijke als privé gerelateerde schulden binnen een onderneming als ook van een ondernemer in privé. Slechts met een door de ondernemer getekende machtiging kunnen wij informatie opvragen en  waar als dat voor de hulp van belang is, info verstrekken aan derden.

Contactformulieren

Op onze website treft men een contactformulier aan. Zodra deze wordt ingevuld, worden deze gegevens als tijdelijke back-up, tot dat deze gelezen zijn, opgeslagen en doorgestuurd naar ons email-adres. De gegevens van het contactformulier worden uitgeprint, waarna we contact opnemen. Is er na het eerste telefonische contact geen vervolgactie nodig, dan wordt het uitgeprinte formulier vernietigd en worden de verdere gegevens niet opgeslagen.

Cookies

Wij maken geen gebruik van Cookies op onze website

Analytics

Op onze website maken we gebruik van de diensten van Google Analytics voor het monitoren van het aantal gebruikers, de pagina’s die er bezocht worden en van uit welke regio de interesse komt. Alle gegevens worden door Google anoniem verwerkt. Zelf slaan wij deze gegevens nooit op. 

Met wie we uw data delen

De data wordt in principe met niemand gedeeld, tenzij dit voor de voortgang van het schuldtraject van belang is en na overleg met onze opdrachtgever. Het delen van data kan in het geval van schuldhulp noodzakelijk zijn, bij de aanvraag voor een saneringskrediet, het verkrijgen van betalingsuitstel bij verschillende grotere organisaties zoals banken, zorgverzekeraars, Gemeenten, belastingdienst, andere overheidsinstanties en andere partijen die voor onze opdrachtgever van belang zijn om het schuldprobleem op te kunnen lossen. Dit alles alleen in overleg en na het verstrekken van een machtiging. Zonder deze machtiging kunnen wij geen informatie aan deze partijen verstrekken en opvragen.

Hoe lang we de data bewaren

Als we een schuldhulptraject voor een ondernemer/onderneming starten, dan zal deze data tijdens het traject worden gebruikt. Na afloop van een traject, wordt het dossier zowel digitaal geruime tijd in ons interne archief bewaard. Na maximaal vijf jaar worden zowel het digitale als papieren dossier vernietigd. Het dossier is behalve voor de opdrachtgever niet voor derden ter inzage.

Welke rechten je hebt over je data

Op verzoek is inzage mogelijk. Ook kan worden verzocht om de data eerder uit ons systeem te verwijderen en te vernietigen.

Vragen over hetgeen hier boven staat?

Bel dan 088-7088888 en we beantwoorden deze vragen.

 

088-7088888