Geld om te saneren

Geld genereren om te kunnen saneren

Om de schulden te kunnen regelen hebben we geld nodig. We moeten onder aan de streep geld overhouden om de schulden te kunnen regelen. Om te zien of we geld over kunnen houden, zullen we eerst alle financiële plussen en minnen in kaart moeten brengen, zowel zakelijk als privé. Het in kaart brengen doen we doormiddel van een uitgebreide “Exploitatiebegroting”. Maar wat houdt dat nu precies in? Vergelijk het met een ondernemingsplan, maar dan op basis van de huidige situatie. We brengen nu alles veel uitgebreider in kaart aan de hand van de werkelijke financiële situatie zoals die op dit moment is en ook zoals die moet gaan worden.

We zetten alle plussen en minnen op een rij en zorgen dat alles voor u als ondernemer maar ook voor alle gezinsleden inzichtelijk gemaakt wordt en iedereen weet waar alles blijft. Misschien zal er hier en daar in de uitgaven moeten worden gesneden. Op basis van deze exploitatiebegroting geven we ook de nodige budget coaching adviezen, waarbij de insteek is dat er zowel zakelijk als privé uiteindelijk geld over blijft en er geen tekorten meer ontstaan. Klinkt misschien ingewikkeld, maar dat is het niet. Zelf hoeft u alleen maar alle informatie aan te leveren en wij doen de rest.

Zijn er schulden, dan kunnen we onder bepaalde voorwaarden bij de Gemeente een bedrijfs- of saneringskrediet aanvragen. We moeten dan wel aantonen dat er na verrekening van alle plussen en minnen, onder aan de streep geld overblijft om het krediet terug te kunnen betalen. En .… dat doen we door het opzetten van een uitgebreide, voor iedereen begrijpelijke exploitatiebegroting waar alle zaken zowel zakelijk als privé in worden meegenomen, waardoor we onder aan de streep het eindresultaat zien.

Hebben we eenmaal een bepaald bedrag voor de sanering geregeld, of dit nu via de Gemeente is of van uit de familie of kennissenkring, dan weten we ook dat we dit bedrag weer terug kunnen betalen en kunnen we een verantwoorde sanering opstarten.