Eerst onderzoeken? Lees verder!

Een QuickScan en de aanvraag voor een saneringskrediet

Eerst onderzoeken en daarna toewerken naar een oplossing!

Wat zijn de mogelijkheden? Na het eerste GRATIS telefonische adviesgesprek met één van onze adviseurs is het vaak tijd om tot actie over te gaan. We plannen dan een uitgebreid adviesgesprek, bij u op het bedrijf, bij u thuis of bij uw boekhouder. Doen we dit bij u op het bedrijf en uw medewerkers weten nog van niets, dan zijn wij uiterst discreet.

Na afloop van het uitgebreide adviesgesprek, weet u direct wat de mogelijkheden en de onmogelijkheden zijn. Kunnen we een doorstart te maken of gaan we voor een schuldenvrije beëindiging? En hoe lossen we het schuldprobleem op? Waar halen we het geld vandaan om het probleem op te lossen. Hoe krijgen we direct de rust en de ruimte. We zullen de deurwaarders op afstand moeten houden en  voor een stabiele situatie moeten zorgen. Samen bepalen we welke weg we het beste in kunnen slaan. Het gaat om de juiste keuze en de meest haalbare weg die u als ondernemer en uw gezin moet inslaan om tot een oplossing te kunnen komen.

Voor dit uitgebreide adviesgesprek betaalt u alleen een eenmalige bijdrage in de kosten. Of u nu in Den Helder of Maastricht, in Zierikzee of Delfzijl gevestigd bent. We dan alleen een eenmalige vaste bijdrage in de kosten. Deze vaste bijdrage is € 157,50 exclusief btw. Het maakt daarbij niet uit of we nu een uur of misschien zelfs de hele dag bezig zijn en misschien vele kilometers moeten afleggen, de bijdrage blijft gelijk. De bijdrage dient aan het eind van het adviesgesprek contant of per pin afgerekend te worden. Daarna bent u tot niets meer verplicht.

De kosten van het vervolgtraject

U bepaalt zelf of u met ons verder wilt of niet. De kosten voor schuldhulp zijn per situatie en per onderneming verschillend. Deze kostprijs wordt berekend op basis van de totale schuld in combinatie met het aantal schuldeisers. We spreken aan de start van het traject altijd een vast bedrag met u af en komen niet met nacalculaties. U weet dus voordat u met ons begint, waar u aan toe bent en komt niet voor onaangename verassingen te staan. Een ding is zeker, voor de kosten hoeft u het zeer zeker niet te laten.

De aanvraag van een saneringskrediet

Voor een aanbod aan de schuldeisers is geld nodig. Geld dat eerst geregeld zal moeten worden. Zelf geen geld? Onder bepaalde omstandigheden is het mogelijk om voor een sanering van schulden bij de Gemeente een saneringskrediet, in de vorm van een BBZ lening aan te vragen.

Een BBZ lening is een rentedragende lening die alleen verstrekt wordt aan een ondernemer met een levensvatbare onderneming. Maar hoe weten we of de onderneming levensvatbaar is? Daarvoor kunnen wij een uitgebreider haalbaarheidsonderzoek doen in de vorm van onze  “Financiële Gezondheid Check”.

De Financiële Gezondheid Check

We onderzoeken de volledige financiële situatie en berekenen wat er onder aan de streep netto over blijft en wat u moet reserveren. We nemen niet alleen de zakelijke plussen en minnen, maar ook de privé siutatie onder de loep. Alle fiscale aftrekposten en bijtellingen nemen we mee, maar ook een auto op de zaak, de hypotheekaftrek, de heffingskortingen, de MKB winst-vrijstelling en zelfstandigenaftrek komen aan bod. Na deze uitgebreide Gezondheid Check weten we meteen wat de kans van slagen is voor de aanvraag van een saneringskrediet en ook waar we eventueel moeten bijschaven om geld over te kunnen houden voor het aflossen van dit krediet.

Deze financiële Gezondheidscheck vormt in veel gevallen een belangrijk onderdeel van het traject. U betaalt daar dan ook niets extra’s voor. Wilt u (nog) geen traject starten, maar wel eerst deze uitgebreide financiële Gezondheid Check doen, dan betaalt u daar een bepaald bedrag voor. Als u binnen maximaal vier weken daarna een stabilisatie en of saneringstraject start, wordt dit bedrag volledig in mindering gebracht op de trajectprijs.

Ons motto is: Iedere ondernemer verdient een tweede kans!

Ik wil van mijn schulden af!

Neem contact op, dan helpen we u graag direct verder.

Bel 088-7088888

088-7088888