Eerst onderzoeken

Een QuickScan en de aanvraag voor een saneringskrediet

De QuickScan

Wat zijn de mogelijkheden? Die zullen we eerst moeten onderzoeken. Na het lezen van de uitgebreide informatie, en het eerste GRATIS telefonische adviesgesprek met één van onze adviseurs is het vaak tijd om tot actie over te gaan. We plannen dan een uitgebreid inventarisatie en adviesgesprek, waarbij we samen met u uw specifieke situatie bij u op locatie, of een andere plaats van uw keuze zullen onderzoeken. Doen we dit bij u op het bedrijf, dan zijn wij uiterst discreet.

Het gaat om een inventarisatie en adviesgesprek dat ook wel een kort haalbaarheidsonderzoek of “QuickScan” wordt genoemd. Na afloop weet u direct wat de mogelijkheden en de eventuele onmogelijkheden zijn. Wat bespreken we tijdens het onderzoek? Is het mogelijk om een doorstart te maken, of moeten we stoppen en streven we naar een schuldenvrije beëindiging? En hoe lossen we het belangrijkste probleem, de schulden op? Hoe komen we aan de financiële middelen om de schulden op te lossen. Hoe creëren we direct rust en de ruimte. Hoe houden we de deurwaarders op afstand en hoe voorkomen we beslagleggingen en zorgen we voor een stabiele situatie.

Na afloop van dit uitgebreide adviesgesprek, dat in de regel enkele uren duurt, bent u verder tot niets verplicht en bepaalt U zelf of u met ons verder wilt of niet. De eenmalige kosten, voor dit inventarisatie en adviesgesprek bedragen € 197,50 exclusief btw. Deze kosten dienen aan het eind van het onderzoek wel contant of per pin afgerekend te worden.

Gaan we verder, dan starten we een traject. Het traject bestaat uit een stabilisatieperiode, waarin we alle voorbereidingen treffen voor de daadwerkelijke schuldenregeling of sanering. We nemen met alle schuldeisers contact op en geven aan dat wij van af dat moment het aanspreekpunt zijn. We creëren rust en ruimte om samen met u naar een oplossing toe te werken. Binnen deze stabilisatieperiode van maximaal vier maanden moet er geld worden geregeld. Geld van uit een saneringskrediet of van uit een andere bron, waarmee we de schuldeisers een aanbod kunnen doen.

De kosten voor onze hulp zijn per onderneming verschillend en vooral afhankelijk van de hoogte van de totale schuld en het aantal schuldeisers. We leveren maatwerk, maar spreken wel altijd een vast bedrag af voor alle werkzaamheden en komen achteraf niet met nacalculaties. U weet dus voordat u met ons aan de slag gaat waar u aan toe bent en komt niet voor onaangename verassingen te staan.

Onderzoek voor aanvraag saneringskrediet

Voor een aanbod aan de schuldeisers is geld nodig. Is uw bedrijf voldoende levensvatbaar? Dan kunnen we, zodra we samen bij de Gemeente een saneringskrediet aanvragen. Een saneringskrediet, ook wel BBZ lening genoemd, kan van uit het Besluit Bijstandverlening Zelfstandigen, verstrekt kan worden om daarmee de schuldenlast te regelen of te saneren.

De lening wordt alleen verstrekt aan ondernemers met een levensvatbare onderneming. Maar hoe weten we voordat we de aanvraag doen, dat het bedrijf voldoende levensvatbaar is? Daarvoor kunnen wij binnen een door ons opgestart traject, een uitgebreider vooronderzoek doen.

Als we een traject starten, dan vormt dit vooronderzoek een vast onderdeel van het geheel. U betaalt daar dan niets extra’s voor. Wilt u (nog) geen traject starten, maar wel dit uitgebreide vooronderzoek, dan betaalt u daar een bepaald bedrag voor. Als u binnen maximaal vier weken daarna een stabilisatie en of saneringstraject start, wordt dit bedrag volledig in mindering gebracht op de trajectprijs.