Schuldhulpverlening Ondernemers

Schuldhulpverlening Ondernemers Intova biedt hulp

Heeft u als ondernemer (veel) schulden en ziet u door de bomen het bos niet meer? Ook al staat de klok op vijf voor twaalf, vaak is het nog niet te laat om de onderneming te redden en een (persoonlijk)  faillissement te voorkomen. Of het nu gaat om een schuld van € 25.000,00 of € 2.500.000,00, een schuldsanering is vaak een goede optie. Het is vaak ook een laatste redmiddel om een faillissement te voorkomen. Niemand wordt hier vrolijk van. U niet, maar zeer zeker uw schuldeisers niet. Een goed opgezet schuldhulpverlening traject biedt voor alle partijen vaak een acceptabele oplossing. Zowel bij een doorstart als bij een bedrijfsbeëindiging.

Wanneer is schuldhulpverlening een mogelijkheid?

Vaak is  een onderneming nadat het schuldprobleem is opgelost, weer voldoende levensvatbaar. Soms gaat het om een onderneming die niet (meer) levensvatbaar is en beëindigd zal moeten worden. In beide gevallen zal er iets met de schulden gedaan moeten worden. Zolang er schulden zijn, loopt u als ondernemer of bestuurder van een BV het risico op de aanvraag van een faillissement. Een faillissement en ook een WSNP traject (wettelijke schuldsanering), is iets dat je als ondernemer beslist niet mee wil maken. Een faillissement treft meestal niet alleen de onderneming, maar ook vaak de ondernemer of bestuurder in privé. Of het nu gaat om een doorstart of een beëindiging van een onderneming, met de schulden zullen we iets moeten doen!

Levensvatbaar of niet?

Schuldhulpverlening ondernemers. Is de onderneming niet meer levensvatbaar te maken; dan is het verstandig om deze op zeer korte termijn te beëindigen. Alles wat maar enige waarde heeft moet dan in geld worden omgezet. Ook is verkoop van de onderneming misschien een optie. Met de opbrengst kunnen we dan ALLE schuldeisers een aanbod doen tot afkoop van de schuld tegen algehele kwijting. Uw schuldeisers nemen dan genoegen met een éénmalige betaling van het bedrag dat wij hen namens u aanbieden. Zodra dit overeengekomen bedrag aan iedereen uitbetaald is; bent u van de betreffende schuldeisers af, en hebben deze niets meer van u te vorderen.

Is het bedrijf nog wel  levensvatbaar of kan dit weer levensvatbaar worden gemaakt, dan zijn er vaak nog mogelijkheden om na een sanering van de schulden, een gezonde doorstart te maken. Voor een sanering is natuurlijk wel geld nodig; we moeten de schuldeisers een afkoopvoorstel kunnen doen.

Schuldhulpverlening ondernemers. Het saneren van uw schulden is echter geen “recht”. Schuldeisers zijn niet verplicht om in te stemmen met een afkoop van hun vordering. Gaan ze wel akkoord, dan moet het bedrag dat u hen aanbiedt ook WEL direct, danwel binnen een  (korte) periode beschikbaar zijn. Is het bedrijf levensvatbaar of kan dit door middel van een  reorganisatie weer levensvatbaar gemaakt worden, dan kan er onder bepaalde voorwaarden bij de Gemeente,  een (BBZ) saneringskrediet worden aangevraagd. Wij begeleiden en helpen u met deze aanvraag.

Beëindiging en BBZ krediet

Bij een beëindiging van de onderneming kan een dergelijk krediet, NIET worden aangevraagd. Een saneringskrediet is een rentedragende bedrijfslening, die van uit de onderneming terug betaald moet worden. Bij een beëindiging is dat niet mogelijk. Een saneringsaabod zal dan ook van uit de opbrengst van de te staken onderneming, al dan niet aangevuld met geld van derden gedaan moeten worden. In bepaalde gevallen kan er bij een oudere zelfstandigen van 55 jaar of ouder door de Gemeente van uit de BBZ ouderenregeling een minimaal bedrijfskrediet “om niet” worden verstrekt. Daarmee kan het bedrijf tijdens de beëindiging bepaalde lasten betalen, of er kan een kleine schuldenlast mee gesaneerd worden.

Wat kan Intova voor u betekenen

Schuldhulpverlening ondernemers. Wij voorkomen faillissementen! We onderhandelen over het afkopen van schulden, het beëindigen van langlopende contracten, huur- of andere overeenkomsten. Ook helpen we bij het (laten) afvloeien van overtollig of onwillig personeel. We helpen met een doorstart of een (waar mogelijk) schuldenvrije beëindiging. Als na een uitgebreid onderzoek (Gezondheidscheck) blijkt dat uw onderneming levensvatbaar is, helpen wij u met de aanvraag voor een saneringskrediet.

Alles zelf regelen is vaak al geen optie meer. Bij de meeste schuldeisers is het vertrouwen dat u zelf met een oplossing komt, al tot nul gereduceerd. Alleen met professionele externe hulp is een succesvol traject op te zetten, en kunt u een aanvraag voor een faillissement, of een wettelijke schuldsanering (WSNP) voorkomen.

Eerst de haalbaarheid van schuldsanering toetsen

Na een eerste (kostenloos) telefonisch advies, kan er een uitgebreid adviesgesprek bij u op het bedrijf of andere locatie plaatsvinden. Voor dit uitgebreide adviesgesprek, betaalt iedereen, ongeacht hoe lang het gesprek duurt en ongeacht in welke plaats u gevestigd bent, een eenmailge onkostenvergoeding van € 147,50 exclusief btw. Dit is dus geen uurtarief maar een eenmalige vaste bijdrage in de onkosten.

Tijdens dit adviesgesprek, doet één van onze adviseurs samen met u in enkele uren tijd een onderzoek naar de mogelijkheden die er zijn. Na dit onderzoek weet u meteen of een sanering een kans van slagen heeft, of dat er misschien naar een andere oplossing gezocht kan worden. Na dit onderzoek weet u wat de mogelijkheden en ook meteen waar u aan toe bent. Ook hoort u dan direct wat het hele schuldhulptraject gaat kosten. U beslist daarna zelf of u met ons verder wilt of niet. Wij werken niet op basis van een uurtarief, maar op basis van een vast overeengekomen trajectprijs, waarbij geen nacalculatie plaats vindt. U weet dus aan de start van het traject direct waar u aan toe bent.

Gaan we van start?

Schuldhulpverlening ondernemers starten? Na de start doen we een veel uitgebreidere (financiële) gezondheidscheck waarbij we de hele financiële situatie, zakelijk en waar nodig ook privé onder de loep nemen. We kunnen dan zien waar aan gewerkt moet worden om het probleem (blijvend) op te lossen. Deze gezondheidscheck vormt een vast onderdeel binnen een schuldhulptraject, maar kan op verzoek eventueel ook als los onderdeel worden uitgevoerd. U betaalt dan alleen de kosten voor dit deel van het traject. Gaan we daarna verder met een volledig traject, dan worden deze vooraf betaalde kosten in mindering gebracht op de trajectprijs

Voor de kosten hoeft u het in ieder geval NIET te laten!

Saneringskrediet

Wij hebben zelf geen enkele binding met welke geldverstrekker dan ook, en verstrekken zelf ook geen leningen of kredieten. Wel kunnen we u behulpzaam zijn bij het aanvragen van een saneringskrediet (BBZ-krediet) bij de Gemeente. Omdat wij ook regelmatig in opdracht van een Gemeente de onderzoeken ten behoeve van het verstrekken van saneringskredieten uitvoeren, weten wij exact wat er voor een dergelijke aanvraag allemaal nodig is. Dit versnelt de aanvraagprocedure meestal aanzienlijk.

Ons motto is: Iedere ondernemer verdient een tweede kans!

Ik wil van mijn schulden af!

Dat kan in vier stappen

Maak gebruik van ons gratis adviesgesprek

Bel nu: 088-7088888

 

088-7088888